Xenon Ersatzleuchtmittel

Xenon Type 1 – 3,0V / 0,3A (LXB300)
für Modelle Liberty 101, View Aqua 602 (Archivartikel)
Xenon Type 2 – 4,5V / 0,273A (LXB301)
für Modell View 103 (Archivartikel)
Xenon Type 3 – 4,7V / 0,4A (LXB302)
für Modelle View 101 (Archivartikel)
Xenon Type 5 – 2,4V / 0,6A (LXB304)
für Modell Choice 102 (Archivartikel)
Xenon Type 6 – 3,6V / 0,9A (LXB305)
für Modelle Choice 101 (Archivartikel)

Text